CUFF สายรัดข้อมือ

 

หมวดหมู่ capture pro camera
ราคา 800.00 บาท
อัพเดทล่าสุด 6 ก.ย. 2559

   อุปกรณ์ช่วยเรื่องความปลอดภัยที่เรียบง่ายที่สุด Cuff เป็นสายรัดข้อมือที่ใช้ต่อกับกล้อง เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุด ทำให้คุณสามารถถือกล้องเพียงมือเดียวได้ และเมื่อคุณไม่ต้องการใช้งาน แค่ถอด Cuff ออกจากกล้องของคุณ Cuff จะกลายเป็นเพียงสายรัดข้อมือธรรมดา 

 
Visitors: 72,494