เดิน วิ่ง ฟันรัน1 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุสุราษฎร์ธานี 24 12 60 โทร 087 887 0055 - 086 478 1431

Visitors: 72,492